Bayne Genealogical Research
Böcker om svensk historia

Litteratur om Svensk historia

Vilhelm Moberg


Visst känner du till hans historiska verk om Kristina och Karl-Oskar. Läs om deras strapatser som emigranter, nybbygare och hemlängtande svenskar.


  • Utvandrarna - Sverige på 1840-talet. Livet är hårt för många. De fattiga bönderna i Småland försöker få ut så mycket som  möjligt av sin magra jord, men när det blir missväxt och en hård vinter är svälten nära. I Ljuder socken drömmer Karl Oskar, Kristina, Robert, Arvid, Ulrika och många andra om ett bättre liv, utan hunger och överhetens förtryck. Karl Oskar och hans bror Robert visar sig ha samma idé: att emigrera till Amerika. Den långa och strapatsrika resan över Atlanten tar sin början mot en ljusare framtid.


  • Invandrarna


  • Nybyggarna


  • Sista brevet hem - I "Det sista brevet till Sverige" träffas vi för sista gången Karl Oskar, Kristina och de andra utvandrarna från Ljud socken. Det amerikanska inbördeskriget har precis brutit ut och den allmänna oron når hela vägen till Minnesota. Minnet om Sverige är starkt och tankarna hos alla de reser från finns ständigt. Karl Oskar och Kristina blir gamla och de kan se tillbaka på ett hårt men också lyckligt liv tillsammans. Ett liv som på många sätt har blivit bättre för dem och deras familj.

Per Anders Fogelström


Läs hans historiska böcker om livet i Stockholm på 1800-talet. Lite svensk historia att avnjuta.


  • Mina drömmars stad - En sommarkväll i ångans år, 1860, kommer Henning Nilsson vandrande till staden han drömt om. Men ännu är Stockholm en liten och fattig stad, och Henning och Lotten, flickan som han gifter sig med, får slita hårt för att skapa sig en ljus tillvaro.


  • Barn av sin stad - På Söder i Stockholm bor Lotten Nilsson, änka efter hamnarbetaren Henning, och hennes barn. De är barn av en stad som under 1800-talets sista år genomgår en våldsam utveckling. Men vägen till ett bättre liv för alla är ännu lång.


  • Minns du den stad - Ett nytt sekel, ett nytt samhälle, en ny stad: under 1900-talets första år blir Stockholm en storstad - gammalt rivs och nytt byggs upp. Kriser och storstrejk men också stora framsteg påverkar vardagen även för arbetarfamiljen på Fjällgatan på Söder.


  • I en förvandlad stad


  • Stad i världen
Wilhelm Moberg: The Emigrants
Vilhelm Moberg: The Settlers
Per Anders Fogelstrom: Remember the City
Per Anders Fogerstrom: City of my Dreams
Per Anders Fogelstrom: In a City transformed
Vilhelm Moberg: Unto a good land
Vilhelm Moberg: The Last Letter Home
Per Anders Fogelstrom: Children of their City
Per Anders Fogelstrom: City on the World